Tilbakeslagsventiler

Tilbakeslagsventiler for kloakk.
Vertikale, horisontale og kummonterte.

Hindrer tilbakeslag fra kloakk og overvann.

Ferdig kum med tilbakeslagsventil.

Se vårt utvalg av tilbakeslagsventiler.