Stakerør. Type: SES

Stakepunkt med firkantluke. Ø110-Ø200
Godt egnet som bruk ved behov for stor åpning, kameraføring etc.

SES stakeror

Dokumenter

Beskrivelse

Anvendelse:
Godt egnet som bruk ved behov for stor åpning, kameraføring etc.
Stakerør, som finnes i ulike dimensjone.
Kan installeres såvel innendørs som utendørs på
avløpsledningen. Den er enkel å installere.

Konstruksjon:
Stakerør består av stakehus med firkantluke.

Materiale:
Stakerør er produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale.
Både stakehus og luke er av rødbrun PVC.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Størrelse Antall
SES110 341 54 03 Ø110
SES160 341 54 09 Ø160
SES200 341 54 13 Ø200