Kum og dørkeplateluker

Kum/plate-lokk for bruk i gulv med personbelastning (A-15).
Aluminium, kompositt eller rustfri utførelse.