Kum og dørkeplatelokk

Kum/plate-lokk for bruk i gulv med personbelastning (A-15).
Aluminum, kompositt eller rustfri utførelse.