Overfallsluker

Vanntette og låsbare luker over sjakter, brønner, pumpestasjoner.
Enkel og sikker betjening.