Kanallokk

Til kulvert eller annen installasjon hvor det er krav til full åpning i lengderetning. Avtagbare midtbjelker mellom lokk-seksjonene sikrer fri åpning.