Kanalluker

Til kulvert eller annen installasjon hvor det er krav til full åpning i lengderetning.
Avtagbare midtbjelker mellom lokk-seksjonene sikrer fri åpning.