Plansenket lokk

Plansenkede lokk for belastning fra 125kN til 900kN.
Benyttes hvis krav om motorisert, hydraulisk eller annen form for løfteautomatikk foreligger.

Planforsenket-lokk-GC

Beskrivelse


Spesiallokk til fortau, parkeringsplasser, veier, havneanlegg, flyplasser med mer.
Vi har stor erfaring innen disse produktområdene, og løsningene, som er blitt utviklet og forbedret i takt med stigende kvalitets- og miljømessige krav, har vist sine styrker gjennom mange års vær- og slitasje påvirkninger.


Planforsenkede lokk
Lukene har et fjærløftesystem som reduserer åpnekraften til 10-15 kg for lokk med vekt opp til 2000 kg. Planforsenkede lokk produseres etter mål. Lokkene leveres for innstøpning, på-bolting eller med flytende ramme for regulering av lokkets høyde.


Egenskaper:
· Enkel låsemekanisme.
· Enkel og funksjonsdyktig låsemekanisme kombinert med bøyle for panikkåpning.
· Varmekabel – sikrer mot frost og isdannelse.
· Lokkholder med sikringsklaff.
· Gummipakning forhindrer vann inntrengning lokk med belegning.

Lokk med belegning kan tilpasses omgivelsene med integrert belegning av:
Stein, asfalt, grus, fliser, betong, granitt, tre med mer.


Hydrauliske lokk
· Rullende eller faste alu-sideavskjerminger.
· Ekstern hydraulisk betjeningsboks.
· Alarmsystem.
· Nødstopp.
· Betjeningsboks med nøkkelbetjening.
· Grunnmodell leveres med egen hydraukikkstasjon og styreenhet med nødfunksjon for åpning og lukking via betjeningsboks.
· Hydrauliske låser for komprimering av pakning.
· Fettsmurte flytende hengsler.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Antall
PLANSENKET 000