Balkongluke med stige. Type: HBS- EI60/120

Lett, betjeningsvennlig balkonglokk med nedfellbar stige for enkel evakuering til etasjen under. Med hengsler og løftehåndtak.

Beskrivelse

Lett, betjeningsvennlig balkongluke med nedfellbar stige for enkel evakuering til etasjen under. Med hengsler og løftehåndtak.

Belastning: Gangtrafikk.

Bruksområder:

 • Benyttes i balkonggulv som rømningsluke til balkongen i etasjen under.
 • Kan også benyttes i etasjeskiller som evakueringsløsning nedover i bygget.

Materialer:

 • Ramme av 2,5mm stål.
 • Øvre lokk er av 5mm lakkert aluminium.
 • Underlokk er av 1,4mm metallplate.
 • Kan leveres med værbestandig pakning.
 • Brannsjikt av mineralull.
 • Sammenfellbar stige av 2,5mm lakkert stål.
 • Fire stk stål monteringsbolter 7x50mm.

Betjening:

 • Luken åpnes og plomberingen brytes.
 • Vri håndtak 90° og luken på undersiden åpnes.
 • Brannisoleringen trykkes ned, den teleskopiskestigen frigjøres og felles ned.

Montasje:

 • Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
 • Eventuelt gap mellom yttersiden av rammen og betongplaten (maks 2 cm) isoleres med f.eks Sikaflex 11 fc tetningsmasse.

Generelt:

 • Smart design som enkelt tillater åpning for evakuering.
 • Dersom plomberingen brytes unødvendig, medfører det en betydelig kostnad.
 • Nedfelt stige er 190 cm lang.
 • Betongdekket hvor lokket skal installeres, må være min 19 cm tykt for EI60 og min 26 cm for EI120 med tetthet min. 800 kg/m3.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Utsparing Brannklasse Vekt Antall
HBS-EI60 6262 330 83 42 62 x 62 cm EI60 41,0 kg
HBS-EI60 7272 330 83 43 72 x 72 cm EI60 45,5 kg
HBS-EI120 6262 330 83 44 62 x 62 cm EI120 44,0 kg
HBS-EI120 7272 330 83 45 72 x 72 cm EI120 49,5 kg