Brannluker

Luker og lokk som gir enkel adkomst til tekniske installasjoner. Tilfredstiller brannkrav i brannklassene EI30, EI60 og EI90.