Overvannshåndtering

Vi har et komplett utvalg innen overvannshåndtering.
Overvannsmagasiner, tuneller og vannbrems.

Ett av våre mange overvannsprosjekter.

Miljobilde-Overvannshandtering-HS

Sikker og kontrollert håndtering av overvann.

20170322_171238.jpg-Overvannsanlegg-Oslo

- Med kvalitetsprodukter utviklet for det nordiske markedet kan vi trygt garantere en løsning som varer like lenge som tradisjonelle eller historiske løsninger, forskjellen ligger i kostnadene knyttet til transport, graving og montering.

- Våre løsninger har fokus på enkel montasje som gir lavere totale kostnader.

- Gode inspeksjons- og spylemuligheter ivaretar driftsaspektet som ikke er mulig med tradisjonelle steinfyllinger. Kombinert med en mengderegulator på utløpet er våre fordrøyningsmagasiner kostnadseffektive løsninger, med rask montering, som gir en sikkerhet for både entreprenør og byggherre.