Vannbrems/Syklon. Type: CY

Vannbrems/syklon.
Type CY.

4200 Thumb

Dokumenter

Beskrivelse

En vannbrems er designet for å regulere utgående vannmengde fra en inspeksjonskum eller liknende til en mengde som ikke overbelaster ledningssystemet.

Disse vannbremsene er konstruert til å gi samme gjennomløp uansett hvor høyt vannet står over eller hvor høyt trykket blir.

Løsningen på problemer med overfyllte ledningssystemer er å bruke disse vannbremsene for å oppdemme vannet andre steder i systemet hvor det er plass til det,og å utnytte disse plassene som magasiner.

Denne typen CY-regulatorer virker for enhver kapasitet mellom 8-10 liter per sekund til 600 liter per sekund. Den kan skaffes med fast innløpsåpning (type CY/C), eller justerbar innløpsåpning (type CY/A). Type CY/A kan regulere gjennomløpet til ca.±25% av kapasitet i midtstilling.

Typiske anvendelsesområder:

• I avløp fra basseng
• Ledningsmagasinering
• Tilløp til pumpestasjoner
• Tilløp til utskillere og renseanlegg
• I overløpsbygg

Slik virker syklonbremsen:

Ved normal vannmengde renner vannet rett gjennom og ingen oppbremsing skjer.
Når vannmengden øker,men vannbremsen enda ikke er dekket av vann,sperres luft inne i kammeret,og vannets strømningstverrsnitt reguleres.
Når vannet stiger over toppen av regulatoren, får trykkøkningen vannet til å rotere.
Vannet roterer hurtigere mot regulatorens utløp,noe som gir trykkfall og passende motstand slik at kun ønsket vannmengde slipper gjennom.
Med avtagende trykk kollapser hvirvelen,og erestattes av luft.Kollapsen skaper en plutselig forøkelse av vanngjennomstrømingen.Denne økningen drar med seg eventuelle avleiringer som dras med ut av regulatoren.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Materiale Plassering Kapasitet Antall
CY/A 000-0000 Rustfritt Stål Under vann 8/10 - 600
CY/C 000-0000 Rustfritt stål Under vann 8/10 - 600