Pluvial Cube HD. Type: PLUHD

Pluvial Cube HD. Vårt mest solgte overvannsmagasin. Full kjørestyrke ned mot 45 cm.
Magasinene kan leveres i ulike høyder tilpasset dine ønsker. Se FDV.

PLU-HD-ENKELDOBBEL

Dokumenter

Beskrivelse

Store takflater i forbindelse med industribygg, asfalterte parkeringsplasser og lignende bidrar til at nedbøren i dag ikke lengre finner en naturlig vei til grunnen. I disse tilfeller er det tilrådelig å installere et system som kan håndtere vannet i ekstreme nedbørsperioder.

Pluvial Cube er et system for nettopp håndtering av store mengder overvann ved store nedbørsmengder, snøsmelting osv.
Systemet er basert på å sette flere moduler inntil hverandre, holdt sammen av en fiberduk eller tett membran, for deretter mellomlagre vannmengdene før de slippes ut på det kommunale nettet. Pluvial Cube hjelper samtidig å unngå unødvendig belastning på renseanlegg ved ekstrem nedbør. Mange overvannsnett er ikke tilstrekkelig utbygd og store vannansamlinger på bakkenivå kan derfor bli resultatet. Konsekvensene blir oversvømmelser, vannskader og fare for vannplaning etc.

Pluvial Cube er meget godt egnet både til infiltrasjon og lagring og kan bygges i ulike former horisontalt for optimal tilpasning til grøften og terrenget for øvrig.

Pluvial Cube HD

Pluvial Cube er bygd opp av små og enkle plastdeler, men er like fullt konstruert med tanke på trafikkbelastning. Ved valg av PLUHD skal 3-tonns Bobcat og gravemaskiner kunne kjøre over anlegget med kun 45 cm overdekning (gjelder 160mm spylekanaler), hvilket gjør Pluvial Cube til et av de sterkeste magasinene som er tilgjengelig.

Systemet har stor kapasitet på liten flate. En enkelt kube, som veier 8-9 kg, rommer hele 137 liter vann og har med dette hele 96 % utnyttelsesgrad. Denne typen magasin har betydelig bedre utnyttelsesgrad enn tradisjonelle steinmagasiner. Pluvial Cube-løsningene kan også fint benyttes sammen med våre vannbremser. Ved input av spesifikke data kan vi bidra til å beregne/dimensjonere størrelsen på systemet basert på fremtidige nedbørsmengder. Husk å dimensjonere for fremtiden.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Antall
PLUHD PLUHD