VA-Teknikk

Vårt brede sortiment:
- Spindelforlengere til alle typer ventiler.
- Overvannshåndtering.
- Tilbakeslagsventiler.
- Filtrering.
- Teleskopiske hydranter.

Siden oppstarten i 1970 har vi tilegnet oss mer enn 50 år med erfaring i hva som er viktig for driftssikkerhet, enkel montering og ikke minst jobbet aktivt med kontinuerlig utvikling basert på alle de gode tilbakemeldingene vi får.
Teleskopiske Spindelforlengere uten logo

- Teleskopiske spindelforlengere for bakkekraner, nå også med fargekoding i toppen.

- Blå for vann, rød for avløp, gul for gass og grønn for syrefast utførelse.

Med denne fargekode-merkingen vil man enkelt og tydelig se hvilken installasjon som finnes under bakken.


En kort introduksjon til spindelforlenger for bakkekran.

En kort introduksjon til spindelforlenger for bakkekran.

Tilbehør til spindelforlengere for bakkekran.

Reparasjonssett, skjøtesett, betjeningsnøkler og adaptere.

OVERVANNSHÅNDTERING. FORDRØYNINGS- OG FILTRASJONSANLEGG.

Overvann oslo

    TILBAKESLAGSVENTILER: HINDRER TILBAKESLAG FRA KLOAKK OG OVERVANN.

    Ferdig kum med tilbakeslagsventil.

    FILTRERING.

    Hydrofilter for rensing av overflatevann.