Tilbakeslagsventiler

Tilbakeslagsventiler for kloakk. Vertikale, horisontale og kummonterte.

Hindrer tilbakeslag fra kloakk og overvann

Ferdig kum med tilbakeslagsventil.