Vannbrems/Syklon. Type: CE/V, CE/H

Vannbrems/Syklon. Sentrifugalbrems.
Type CE/V og CE/H.

Beskrivelse

En vannbrems er designet for å regulere utgående vannmengde fra en inspeksjonskum eller liknende til en mengde som ikke overbelaster ledningsystemet.

Disse vannbremsene er konstruert til å gi samme gjennomløp uansett hvor høyt vannet står over eller hvor høyt trykket blir.

Løsningen på problemer med overfyllte ledningssystemer er å bruke disse vannbremsene for å oppdemme vannet andre steder i systemet hvor det er plass til det, og å utnytte disse plassene som magasiner.

Disse typene CE-regulatorer virker for enhver kapasitet mellom 0,2 liter per sekund til 80 liter per sekund. Den leveres med trinnløs innstilling av kapasiteten ved hjelp av en justeringsplate i innløpet, i tillegg til en utskiftbar utløpsblender. Innløpsblenderen muliggjør justering av kapasiteten med ± 20% fra midtstilling. Utløpsblenderen muliggjør en ytterligere justering av kapasiteten.

CE/V monteres til utløpet, og blir således liggende under vann.
CE/H monteres til innløpet, og blir således liggende tørt.
De leveres med kobling og løftestang som muliggjør en bekvem og renslig montasje og demontering.

Brukes mest til avløp med regnvann og visse typer industrispillvann, men også til:
• Avløp fra tak
• Tilløp til oljeutskillere

Sentrifugalbremsen er en supplerende vannbrems. Denne benyttes når det er snakk om små vannmengder som skal reguleres.
Sentrifugalbremsen har større gjennomløpsåpning enn syklonbremsen.


Sentrifugalbremsen kan monteres på to måter:
-Type CE/H monteres horsintalt til innløpet.
-Type CE/V monteres vertikalt til utløpet.
Den horisontale monteringen er beregnet for spillvann, mens den vertikale monteringen er beregnet for regnvann.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Materiale Plassering Kapasitet Antall
CE/V 000-0000 Rustfritt stål Under vann 0,2 - 80
CE/H 000-0000 Rustfritt stål Over vann 0,2 - 80