Vannbrems/Syklon. Type: DB

Vannbrems/syklon. Dobbeltblender.
Type DB.

4230 Thumb

Dokumenter

Beskrivelse

En vannbrems er designet for å regulere utgående vannmengde fra en inspeksjonskum eller liknende til en mengde som ikke overbelaster ledningssystemet.

Disse vannbremsene er konstruert til å gi samme gjennomløp uansett hvor høyt vannet står over eller hvor høyt trykket blir.
Løsningen på problemer med overfyllt ledningssystemer er å bruke disse vannbremsene for å oppdemme vannet andre steder i systemet hvor det er plass til det, og å utnytte disse plassene som magasiner.

DB-regulatorer virker for enhver kapasitet mellom 30 liter per sekund til 10 m³/s. På forespørsel har produsent levert regulator beregnet på 20 m³/s.
Den leveres med justerbare inn- og utløpsblendere. Dette gjør at kapasiteten kan justeres til ca.± 25% av kapasitet i mitdstilling.

Denne blenderen brukes mest ved svært store vannmengder som skal reguleres. Dobbeltblenderen monteres til utløpet,og blir således liggende under vann. Blenderne har en loddrette plater foran brønnenes utløp, som yter motstand ved å avsperre utløpet. Ved dobbeltblenderen bremses vannet i tillegg på vei opp og over blenderen nærest utløpet, når vannet står tilstrekkelig høyt i brønnen.

Typiske bruksområder:

• Avløp fra bassenger
• I overløpsbygg
• Ledningsmagasinering
• Tilløp til pumpestasjoner
• Tilløp til utskillere og renseanlegg


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Materiale Plassering Kapasitet Antall
DB 000-0000 Rusfritt / syrefast stål Under vann 30 dm³/s - 10 m³/s