XS - Teleskopisk spindelforlenger XS, DN25-65

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks av type XB (blad 1.910).

Xs-5

Dokumenter

Beskrivelse

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks av type XB (blad 1.910). Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindel- forlengeren.
Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under gjenfylling må sidekrefter unngåes og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen.
Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern og plastdelene er av slagfast polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri og syrefast splittpinne.

Spindeltoppen er laget av seigjern GGG40 og er sinkbelagt. For at den oppstikkende spindeltopp ikke skal medføre skade på mennesker og maskiner skal den alltid monteres i Helnor gateboks.

Spindeltoppen er tilpasset Helnor-nøkkel XN1 OG XN3 (blad 1.900)
som igjen er tilpasset et maksimalt vridnings-moment på 9 kgm. Dette forhindrer risiko for overbelastning av spindelstang og ventil.

Modell XS passer på bakkekraner av type:
Esco, Vulkan, Isiflo, AVK Norsk, T&D, PEL.

Cimberio passer med bruk av ventilens medfølgende adapter.

Frialen og Hawle kan benyttes ved bruk av et spesialadapter(Blad 1.190).

Ved hjelp av adaptere kan bakkekraner av forskjellige andre fabrikat tilkobles.
Se type XKT (blad 1.290)

Leveres i 2 kvaliter - galvanisert eller syrefast

Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Utførelse Lengde Vekt Antall
XS0 335 11 21 Galvanisert 46-65 1.3 kg
XS0,5 335 11 23 Galvanisert 60-94 1.7 kg
XS1 335 11 25 Galvanisert 90-149 2.5 kg
XS2 335 11 27 Galvanisert 125-223 3.5 kg
XS2,5 335 11 29 Galvanisert 153-271 4.3 kg
XS3 335 11 32 Galvanisert 202-374 5.8 kg
XS0A4 335 11 50 Syrefast 46-65 cm 1.4 kg
XS0.25A4 335 11 53 Syrefast 55-82 cm 1.7 kg
XS0.5A4 335 11 56 Syrefast 60-94 cm 1.7 kg
XS0.75A4 335 11 59 Syrefast 75-119 cm 1.9 kg
XS1A4 335 11 62 Syrefast 91-149 cm 2.3 kg
XS2A4 335 11 65 Syrefast 125-223 cm 3.2 kg
XS2.5A4 335 11 68 Syrefast 153-273 cm 3.9 kg
XS3A4 335 11 71 Syrefast 200-375 cm 5.3 kg