XV - Spindelforlenger

Spindelforlenger XV for sluseventiler (DN50-400)

XV

Dokumenter

Beskrivelse

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks type XB (blad 1.919).

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindel- forlengeren.
Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under igjenfylling må sidekrefter unngåes og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen.
Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler et vridningsmoment på 600Nm - flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen.
Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern og plastdelene er av slagfast polypropylen.

Spindelhylsen som er utskiftbar, festes med medfølgende syrefast splittpinne.
Materiale: seigjern GGG40, sinkbelagt.

Spindeltoppen er laget av seigjern GGG40, sinkbelagt. For at den opp- stikkende spindeltopp ikke skal medføre skade på mennesker og maskiner skal den alltid monteres i Helnor gateboks.
Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Lengde Vekt Antall
XV0 335 13 35 56-82 4.1 kg
XV1 335 13 33 79-127 5.0 kg
XV2 335 13 29 107-182 6.0 kg
XV2,5 335 13 27 132-232 7.3 kg
XV3 335 13 26 157-282 8.5 kg
XV4 335 13 23 232-412 12.0 kg