Løvsamler. Type: ZK-U

Grenrøret benyttes som løvsamler for tak-nedløp.
Hindrer løv og kvister å komme inn i dreneringsledningen. Ø110-Ø160.

ZK-U

Dokumenter

Beskrivelse

Deler for tak-nedløp.

Anvendelse:

Grenrøret benyttes som løv-samler for tak-nedløp. Dette hindrer løv og kvister å komme inn i dreneringsledningen. Overgang til de fleste dimensjoner av tak-nedløp.

Skjøterøret benyttes fra grenrøret til f.eks. overvannsrør. Se eget produkt: kombirør for overvann (6.201). Leveres i dimensjon 110mm, men kan skaffes i 160mm for bruk på større takflater (ikke lagervare).

Konstruksjon:

Alle delene er laget i UV resistent PP (polypropylen) med pakning for tetting.

Grenrøret er bygd opp med et filter som hindrer at løv og kvist kommer inn i overvannssystemet.

Montering:

Delen monteres sammen med eksisterende tak-nedløp. Universalovergang for de fleste dimensjoner. Skjøterøret monteres fra grenrøret ned til eksisterende fordelingsledning.

Denne kan føres til egen overvannsfordeler. Se eget produkt: Kombirør for overvann (6.201).

Materiale:

Delene er produsert i UV resistent PP (polypropylen). Pakningen er testet for 0,5 bar (5mvs) og er motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier.

Leveres i sort, men kan bestilles for levering i brun, oransje og grå.


Kategori

Varianter

Artikkelnavn NRF Beskrivelse Antall
ZK-U1CGRS 3228694 Grenrør med løvsamler
ZK-RRWGR 3228695 Universal overgang
ZK-U1KRGR50 3228696 Rør Ø110 x 500mm